Atlas Copco Groups priser belönar innovation, marknadsföring och förbättrade processer

28 apr 2023

Nacka, Sverige, 28 april 2023: I år går Atlas Copco Groups tre mest prestigefulla priser till en innovativ lösning för försegling av elbilsbatterier, marknadsföringen av elektriska mobila luftkompressorer samt en förbättrad leveranskedja för halvledare.

“Vinnarna av årets priser har visat prov på utmärkt lagarbete genom att ta fram innovativa lösningar som är värdeskapande för våra kunder,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. ”Årets priser är konkreta exempel på hur vi är en del av omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle genom våra produkter och lösningar. De visar också hur vi alltid arbetar med att förbättra våra befintliga processer för att möta nya utmaningar.”

Prisutdelningen hölls vid bolagets årsstämma i Stockholm den 27 april.

John Munck-priset, grundat 1988, uppmärksammar varje år den medarbetare eller det team som möjliggjort den mest innovativa tekniska utvecklingen under året.

I år går priset till Sten Mittag, Patrick Repple och Claus Walter vid divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik, för utvecklingen av en unik droppapplikation, “Intelligent Dynamic Drop Application”, som innebär ett nytt sätt att försegla batterier till elfordon, genom enstaka droppar. Den nya metoden ger förbättrat korrosionsskydd och ökar kundens automatisering och precision, vilket leder till högre produktivitet och kvalitet, samt kostnads- och materialbesparingar.

Peter Wallenberg-priset för marknadsföring och försäljning, grundat 1996, belönar varje år den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring.

I år går priset till Maarten Vermeiren och Marta Benitez Lara från divisionen Portable Air, inom affärsområdet Energiteknik, för marknadsföringen av den elektriska mobila luftkompressorn E-Air. De organiserade säljutbildningar och kampanjer, vilket bidrog till en ökad försäljning och en snabb introduktion av E-Air VSD på marknaden, vilket i sin tur innebar i en snabbare övergång till elektrifiering och minskat koldioxidavtryck.

Giulio Mazzalupi-priset för operativ effektivitet syftar till att belöna den medarbetare eller det team som på ett betydande sätt bidragit till förbättrade processer för att leverera produkter eller tjänster till kunder på mer tillfredsställande, hållbara, kostnads- och tidseffektiva sätt.

I år går Giulio Mazzalupi-priset till Hyukseo Kwon och Leo Jung vid divisionen Semiconductor inom affärsområdet Vakuumteknik, för utvecklandet av en innovativ driftvärdekedja för att möta utmaningar inom halvledarsektorn kopplade till en snabbt växande global marknad, kombinerat med fortsatta risker i leveranskedjan. De har utvecklat ett flexibelt affärsberedskapssystem som säkerställer stabil tillgång till råmaterial och leverans av delar i tid genom multisourcing vilket möjliggjort förbättrad kapacitet och produktivitet, samtidigt som kvaliteten och kostnadskonkurrenskraften bibehållits.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.