Atlas Copco förvärvar leverantör av specialiserade lösningar för avvattning i Australien

17 apr 2023

Nacka, Sverige, den 17 april 2023: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva National Pump & Energy (NPE). Företaget tillhandahåller avvattning, miljötjänster och lösningar för vattenrening i Australien och Nya Zeeland.

Företaget har 420 anställda och hade under 2022 intäkter på cirka 1400 MSEK* (205 MAUD).

“NPE är välkänt inom sin marknad, och har stor expertis,” säger Andrew Walker, affärsområdeschef Energiteknik. “Förvärvet kommer att stärka vår närvaro inom avvattning och vattenrening. Detta är områden där behoven ökar till följd av klimatförändringarna och mer frekventa översvämningar, vilket leder till ett ökat behov av snabb respons och speciallösningar inom avvattning.”

Företaget tillhandahåller specialiserade miljötjänster och vattenreningslösningar för stora och komplexa projekt inom avvattning och förbiledning av avloppsvatten. Dess huvudsakliga kundsegment är kommuner samt infrastrukturprojekt. NPE är även specialiserat inom avvattningslösningar för gruvdrift av metaller som behövs för elektrifiering.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Verksamheten kommer att bli en del av Specialty Rental Division inom affärsområdet Energiteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.