Ny styrelseledamot föreslagen till Atlas Copco AB

23 mar 2023

Nacka den 23 mars 2023: Atlas Copcos valberedning föreslår Jumana Al-Sibai som ny medlem i styrelsen för Atlas Copco AB från och med den 27 april.

Jumana Al-Sibai, född 1972, är tysk medborgare med Diploma i Industrial Engineering från Universitetet i Karlsruhe (TH), Tyskland. Hon är medlem i ledningsgruppen för MAHLE GmbH med ansvar för Termisk hantering och VD för MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom Robert Bosch GmbH med fokus på ledning, försäljning och strategi.

Förslaget inkluderar omval av styrelsemedlemmarna Hans Stråberg (ordförande), Mats Rahmström, Johan Forssell, Anna Ohlsson-Leijon, Gordon Riske, Heléne Mellquist och Peter Wallenberg Jr. Staffan Bohman avgår ur styrelsen.

Aktieägare kommer att rösta om valberedningens förslag via poströst eller på Atlas Copcos årsstämma, som kommer att hållas den 27 april 2023 i Aula Medica, Solna.

För mer information kontakta:

Valberedningen på [email protected]

Alternativt, kontakta:

Amanda Billner, Presschef
073 582 56 70
[email protected]

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.