Atlas Copco publicerar sin årsredovisning för 2022

22 mar 2023

Nacka den 22 mars 2023: Atlas Copco har idag publicerat sin årsredovisning för 2022. Det var ännu ett år med rekord i ordertillväxt, intäkter och rörelseresultat.

”Vi fortsätter att fokusera på att leverera värde till våra kunder och kontinuerligt investera i medarbetare och innovationer,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Under 2022 fortsatte vi att investera i forskning och utveckling och gick in nya plattformar för tillväxt. Kombinationen av organisk tillväxt och framgångsrika förvärv har format oss till den koncern vi är idag och vi fortsätter att leta efter nya teknologier och segment som kompletterar vårt erbjudande.” 

Läs mer i årsredovisningen: 

Financial publications - Atlas Copco Group

 

Informationen är sådan som Atlas Copco är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-22 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.