Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco förvärvar serviceföretag inom vakuumindustrin i USA

14 mar 2023

Nacka den 14 mars 2023: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva Trillium US Inc. Företaget tillhandahåller service till kunder både inom halvledarindustrin och generell vakuumindustri. Företaget har även en småskalig tillverkningsverksamhet, fokuserad på kryogen- och kolvvakuumpumpar.

Trillium US Inc. är ett privatägt företag med cirka 140 anställda, med huvudkontor i Clackamas, Oregon och med närvaro i Hamburg, New Jersey samt Austin, Texas. Under 2022 hade företaget intäkter på cirka 270 MSEK* (27 MUSD).

”Det här förvärvet kommer att förbättra vår supportkapacitet för kunder inom halvledarsektorn och generell vakuumindustri i USA,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Det innebär att vi utökar serviceerbjudandet kopplat till torra vakuumpumpar för kunder inom halvledarindustrin, men även att vi breddar vårt generella serviceerbjudande inom vakuumindustrin.”

Köpeskillingen offentliggörs inte. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av Semiconductor Service Division inom affärsområdet Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.