Atlas Copco firar 150 år av innovationer

21 feb 2023

Nacka den 21 februari 2023: Atlas Copco, som grundades i Stockholm 1873, fyller idag 150 år. Under ett och ett halvt sekel har Atlas Copco drivit utvecklingen framåt och levererat banbrytande innovationer till kunder i många olika branscher.

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

"Vi är oerhört stolta över vårt förflutna, och vi fortsätter nu att forma framtiden genom våra teknologier och servicelösningar", säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. ”Mycket har förändrats sedan 1873 när vi var en liten lokal startup. Men jag tror att våra grundare skulle känna igen vår uppfinningsrikedom, passionen hos våra anställda och vårt engagemang för att driva utvecklingen framåt tillsammans med våra kunder.”

Atlas Copco grundades i Stockholm och levererade till en början utrustning för uppbyggnaden av det svenska järnvägssystemet. Sedan dess har koncernen utvecklats och möjliggör idag allt från livsmedelsproduktion till rymdresor för kunder inom många olika branscher.

"Vi har en stark företagskultur där vi välkomnar olika perspektiv och ger våra medarbetare möjlighet att fatta egna beslut", säger Mats Rahmström. "Jag tror att en stor del av vår framgång bygger på vår anpassningsförmåga och ständiga fokus på att leverera värde för våra kunder. Vi vill tacka alla våra kunder, leverantörer, ägare och kollegor runt om i världen och ser fram emot ett gott samarbete under kommande år.

Läs mer om vår historia: Our history - Atlas Copco Group

Se historiska bilder: Atlas Copco Group photo and video gallery

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.