Blandad efterfrågan, rekordhöga intäkter och solitt kassaflöde

26 jan 2023

Nacka, Sverige, den 26 januari 2023: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet som offentliggjordes idag.

Mats Rahmström, CEO and President of Atlas Copco Group

Mats Rahmström, VD och koncernchef

Efterfrågan var blandad under kvartalet och ordervolymerna minskade, framför allt på grund av lägre orderingång för vakuumutrustning,säger Mats Rahmström. “Trots fortsatta utmaningar i leverantörskedjan nådde intäkterna en ny rekordnivå i fjol, såväl som under kvartalet. Jag skulle vilja tacka våra medarbetare för allt hårt arbete och våra kunder för framgångsrikt samarbete under året.”

Ordervolymen för industriella kompressorer var i stort sett oförändrad, order för portabla kompressorer minskade och orderingången för vakuumutrustning minskade betydligt, drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin. Ordervolymerna för industriella monterings- och visionslösningar, samt för gas- och processkompressorer, ökade däremot. Serviceverksamheten inom samtliga affärsområden hade en solid ordertillväxt.

Orderingången nådde under fjärde kvartalet 36 148 MSEK (33 525), en organisk minskning om 7%. Intäkterna ökade organiskt med 16% till 40 054 MSEK (29 533). Rörelseresultatet var 7 810 MSEK (6 248), vilket motsvarar en marginal på 19.5% (21.2). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde 8 029 MSEK (6 462), vilket motsvarar en marginal om 20.0% (21.9). Marginalen påverkades negativt av högre kostnader relaterade till fortsatta störningar i leverantörskedjan, högre kostnader för inköpt material och utspädning från nyligen genomförda förvärv. Valuta hade en liten positiv effekt på marginalen för Gruppen. Avkastningen på sysselsatt kapital var 29% (27).

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2.30 kronor (1.90, justerat för aktiesplit) per aktie, att utbetalas i två delar, den första med avstämningsdag den 2 maj 2023, och den andra med avstämningsdag den 20 oktober 2023.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.