Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till telefonkonferens den 19 oktober

5 okt 2022

Nacka den 5 oktober 2022: Atlas Copco kommer att publicera rapporten för det tredje kvartalet 2022 onsdagen den 19 oktober cirka kl. 12.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 14.00.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart. En kort presentation av rapporten som hålls på engelska inleder telefonkonferensen. Därefter följer en frågestund.  

Presentationen livesänds också på Atlas Copcos hemsida. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för internetlänk till ljudupptagningen och presentationsmaterial.

 

Telefonnumret till konferensen är: +46 8 505 163 86

Pin: 7927087#

 

En ljudinspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida efter telefonkonferensen.

Välkomna.

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.