Atlas Copcos kapitalmarknadsdag den 17 november 2022

22 sep 2022

Stockholm den 22 september 2022: Atlas Copco bjuder in investerare, analytiker, media och andra huvudintressenter till sin kapitalmarknadsdag den 17 november 2022. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas som ett fysiskt evenemang i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamhet. I år kommer deltagarna att ges en djupare förståelse för affärsområdena Vakuumteknik och Industriteknik.

 

Den första delen av kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Quality Hotel Globe Stockholm och den andra delen av dagen på Atlas Copcos huvudkontor i Sickla. Atlas Copco kommer under dagen att visa konkreta exempel på innovationer och hur dessa kan skapa värde för företagets kunder.

 

Första delen av dagen kommer även att finnas tillgänglig via livesändning. Den andra delen, inklusive visningen av innovationer på Atlas Copcos huvudkontor, är endast tillgänglig på plats.

 

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart, affärsområdeschefer samt andra medlemmar av koncernledningen.

 

Vänligen registrera ditt deltagande senast den 31 oktober via länken Atlas Copco Capital Markets Day 2022 (lyyti.fi), där det också finns program och ytterligare information. Observera att antalet deltagare är begränsat.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.