Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2023

15 sep 2022

Stockholm den 15 september 2022: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2023.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder

Mikael Wiberg, Alecta

Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB


Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Eva Klasén, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.