Rapporteringsdatum för Atlas Copco

1 sep 2022

Nacka den 1 september 2022: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2023

27 april
Årsstämma och rapport för första kvartalet 2023
Tyst period börjar den 28
mars 2023

19 juli
Rapport för andra kvartalet 2023
Tyst period börjar den 19
juni 2023

25 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2023
Tyst period börjar den 25 september 2023


2024

25 januari
Bokslutskommuniké 2023
Rapport för fjärde kvartalet 2023
Tyst period
börjar den 26 december 2023

 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.