Atlas Copco förvärvar amerikansk kryostattillverkare

24 aug 2022

Nacka, Sweden, 24 augusti, 2022: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva Montana Instruments Corporation. Företaget erbjuder kryostatlösningar för kunder inom fysikforskning och tekniska lösningar för låga temperaturer.

Montana Instruments Corporation är ett privatägt företag med 38 anställda med säte i Bozeman, Montana, USA. Under 2021 hade företaget intäkter på omkring 106 MSEK* (12 MUSD).

En kryostat är ett system som används för nedkylning av objekt till mycket låga temperaturer och möjliggör mätningar. Montana Instruments kryostater kan nå temperaturer ned till 4 Kelvin (minus 269 Celsius eller minus 425 Fahrenheit) utan användning av flytande kryogener. Dessa kryostater används typiskt sett för att observera och karakterisera kvantfysik i kalla material.

 

”Förvärvet ger oss möjlighet att ytterligare utöka vår befintliga närvaro i de kryogena marknaderna och med våra FoU-kunder,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Det ger oss också en ytterligare kanal in i kvantteknik-relaterade marknader där kommersiella tillämpningar börjar växa.”

 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Förvärvet kräver myndigheters godkännande och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022.

Det förvärvade företaget kommer att tillhöra divisionen för Scientific Vacuum inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.