Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Slutförande av förändring av antalet aktier och röster i Atlas Copco AB

30 jun 2022

Stockholm den 30 juni 2022: Under juni månad 2022 minskade antalet utestående aktier i Atlas Copco AB till 4 918 452 416 från 6 148 065 520 och antalet röster till 3 513 663 987,20 från 4 392 079 984,00.

Förändringen är ett resultat av den aktiesplit med inlösen som beslutades av årsstämman den 26 april 2022 och som innebar att varje aktie delades upp i fyra (4) ordinarie aktier och en (1) inlösenaktie, som nu genomförts.

Efter genomförd aktiesplit och inlösen av aktier är antalet A-aktier 3 357 576 384 och B-aktier 1 560 876 032.

De inlösenaktier som tillkom genom aktiespliten handlades på Nasdaq Stockholm mellan den 18 maj 2022 och den 1 juni 2022, och inlöstes enligt årsstämmans beslut automatiskt av Bolaget för 8 kronor per aktie.

Inlösenlikviden erlades den 14 juni 2022.

Antalet aktier och röster i Atlas Copco AB är nu 4 918 452 416 aktier och 3 513 663 987,20 röster. 


Informationen är sådan som Atlas Copco är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.