Atlas Copco investerar i produktionsteknik och utökad FoU-anläggning i Belgien

29 jun 2022

Nacka, Sweden, 29 juni, 2022: Atlas Copco kommer att investera cirka 720 MSEK (70 MEUR) under tre år i produktionskapacitet och utökade forsknings- och utvecklingsanläggningar i Antwerpen, Belgien. Investeringarna inkluderar en utbyggnad av affärsområdet Kompressortekniks smarta fabrik, samt produktionsteknik.

Investeringarna i Wilrik, där Atlas Copco utvecklar och producerar kompressorer, inkluderar produktionsteknik och maskiner, ökad FoU-kapacitet genom utökning av laboratorier, utökad produktionsyta för nyckelkomponenter till kompressorer, och mer kontorsutrymme.

 

Atlas Copco kommer även att fortsätta investera i utbildning och omskolning av sina anställda.

“Anläggningen i Wilrijk är vårt mest avancerade forsknings- och utvecklingscenter för tryckluft,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Här utvecklar, testar och producerar mer än 800 ingenjörer ny hållbar teknik och mer energieffektiva lösningar för våra kunder. Vi investerar i att skapa en attraktiv och framtidssäkrad arbetsmiljö för våra anställda, och satsar maximalt på ett livslångt lärande.”

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.