Förändring av antalet aktier och röster i Atlas Copco AB

31 maj 2022

Nacka den 31 maj 2022: Under maj månad 2022 ökade antalet utestående aktier i Atlas Copco AB från 1 229 613 104 till 6 148 065 520 och antalet röster från 878 415 996,80 till 4 392 079 984,00. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit som beslutades av årsstämman den 26 april 2022 som innebär att varje aktie delas upp i fyra (4) ordinarie aktier och en (1) inlösenaktie. Inlösenaktierna kommer automatiskt att lösas in och antalet utestående aktier minskas med motsvarande antal.

Efter genomförd uppdelning av aktier var antalet A-aktier 4 196 970 480 och antalet B-aktier 1 951 095 040 varav 1 229 613 104 var inlösenaktier. Inlösenaktier som innehades av bolaget, 13 132 693 stycken, har makulerats.

Utestående inlösenaktier som tillkommit genom uppdelningen ska enligt stämmans beslut automatiskt lösas in av bolaget för 8 kronor per aktie. Handel i inlösenaktierna inleddes på Nasdaq Stockholm den 18 maj 2022 och beräknas pågå till och med den 1 juni 2022. Avstämningsdag för att erhålla inlösenaktier var den 16 maj 2022 och inlösenlikviden beräknas betalas ut den 13 juni 2022.

När inlösenförfarandet har slutförts kommer antalet aktier och röster i Atlas Copco AB att vara 4 918 452 416 aktier och 3 513 663 987,20 röster.  


Informationen är sådan som Atlas Copco är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.