Atlas Copcos kapitalmarknadsdag den 17 november 2022

16 maj 2022

Nacka den 16 maj 2022: Atlas Copco kommer att anordna kapitalmarknadsdag den 17 november 2022 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamheter. Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Peter Kinnart, ekonomi- och finansdirektör, samt affärsområdeschefer. Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17.00. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras närmare eventet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.