Atlas Copco-priser belönar innovation, marknadsföring och verksamhetsoptimering med fokus på hållbarhet

8 apr 2022

Nacka, Sverige, 8 april 2022: I år går Atlas Copcos tre mest prestigefulla pris till utvecklandet av ett strategiskt partnerskapsprogram för återföljare, en laginsats för att utveckla en innovativ vakuummätare, och åstakommandet av skräddarsydda lösningar på begäran.

“Vi är stolta över att presentera årets vinnare av Giulio Mazzalupi-, Peter Wallenberg- och John Munckpriserna,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Vinnarna har alla visat exempel på utmärkt lagarbete och hur man driver utvecklingen framåt. De har ökat värdeskapandet för våra kunder och bidragit till en bättre morgondag.”

Peter Wallenberg-priset för marknadsföring och försäljning, grundat 1996, utses varje år för att belöna den mest innovativa och framgångsrika metoden inom området försäljning och marknadsföring.

Årets pris går till Amit Tiwari från Servicedivisionen inom affärsområdet Energiteknik. Han såg möjligheten att utveckla leverantörer till servicepartners, genom ett program som kallas “The dealer growth accelerator program”. Programmet definierar en global lojalitetsstrategi, ett ramverk samt digitala verktyg till återförsäljare och säljbolag för att öka proaktiviteten.

John Munck-priset, grundat 1988, går varje år till personer eller en grupp som har bidragit med att producera den mest innovativa tekniska utvecklingen under året.

I år går priset till Oliver Rudge, Nick Hutton, Glen Croft, Gary Lord och Matthew Key från divisionen Scientific Vacuum. De tilldelas priset för att ha utvecklat en robust och högkompatibel mätare, som kan mäta och kontrollera vakuumnivån i så gott som alla applikationer på ett tillförlitligt sätt, tack vare dess robusta spiralspoletråd, kompakta storlek, LED-ringindikator och integerade börvärden.

Giulio Mazzalupi-priset för operativ effektivitet syftar till att belöna en person eller ett team som på ett betydande sätt bidragit till förbättrade processer för att leverera produkter eller tjänster till kunder på de mest tillfredsställande, hållbara, kostnadseffektiva och tidseffektiva sätt.

Årets pris går till Anna-Lena Nordqvist, Fredrik Dahlström, Dennis Öhlund, Mattias Schölin, Kerstin Matiasson och Lennart Remnebäck från divisionen Motor Vehicle Industry, för deras skapande av en effektiv process som möjliggör leverans av Saltus-tillbehör på begäran. Saltus-hylsor och Geared Front Attachment används inom divisionerna Motor Vehicle, General Industry och Chicago Pneumatics.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.