Atlas Copco förvärvar en amerikansk tillverkare av processutrustning för halvledarindustrin

17 mar 2022

Nacka den 17 mars 2022: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna i Ceres Technologies Inc., en amerikansk tillverkare och konstruktör av utrustning för att leverera gas och ånga inom halvledarindustrin.

Förvärvet inkluderar tillgångarna i två närstående bolag, North Park Metalworkers, Inc. och Peak Precision Technologies, Inc. Under 2021 hade de intäkter på omkring 351 MSEK (41 MUSD). De förvärvade bolagen har cirka 185 anställda.
 

Ceres Technologies, Inc. grundades 2011 och är beläget i Hudson Valley i New York-området. Utöver att tillhandahålla utrustning för leverans av gas och ånga, erbjuder även Ceres kontraktstillverkning av processverktyg för OEMs och forskningsorganisationer, samt ingenjörstjänster för kunder inom halvledarbranschen och industrin.

North Park Metalworkers, Inc. producerar svetsade kapslingar, ramar och maskindelar och är också beläget i Hudson Valley.
 

Peak Precision Technologies, Inc. levererar precisionsvetsade och lödda maskindelar och är beläget i Fort Collins, Colorado.
 

”Ceres tillhandahåller kritiska delsystem för processverktyg som kompletterar Edwards existerande vakuum- och reningssystem för halvledarmarknaden”, sa Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Förvärvet gör det möjligt att genom ny teknologi och kunskap utöka Edwards existerande globala erbjudande inom flytande kemikaliedispensering. Förvärvet av Ceres är också ett värdefullt steg framåt för att möta det växande behovet av att återvinna och återavända gaser inom processteknik för halvledare. Det leder till förbättrad hållbarhet i linje med industrins miljömål”.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Förvärvet är föremål för godkännande från myndigheter och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022.
 

De förvärvade företagen kommer operativt att tillhöra halvledardivisionen inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.