Atlas Copco förvärvar LEWA och Geveke

14 mar 2022

Nacka den 14 mars 2022: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva LEWA GmbH och dotterbolag, och Geveke B.V. och dotterbolag för ett kombinerat värde av 7.15 BSEK (MEUR 670). LEWA är en ledande tillverkare av membrandoseringspumpar, processpumpar och kompletta mätsystem. Geveke är en distributör av kompressorer och sätter samman avancerade och komplexa pumpinstallationer.

LEWA grundades 1952 och har sitt säte i Tyskland. Företaget har omkring 1200 anställda och under 2021 hade de intäkter på BSEK 2.4 (MEUR 233). LEWA erbjuder industrispecifika, högkvalitativa pumplösningar för en rad olika industrier, som till exempel livsmedels-, kosmetisk- och kemisk industri samt raffinaderier.

”LEWA har lång tradition av att stötta kunder och utveckla ledande industriella tekniker för effektiv, precis och säker flödeshantering av vätskor,” säger Andrew Walker, affärsområdeschef Energiteknik. ”Förvärvet gör att vi kan bygga vår närvaro och vårt tekniska erbjudande inom excenterskruvpumpar”.

Geveke grundades 1874 och har sitt säte i Amsterdam i Nederländerna. Företaget har 173 anställda och under 2021 hade de intäkter på ungefär 648 MSEK (61 MEUR).

”Geveke har stark ingenjörsförmåga och tillhandahåller kompletta lösningar för industripumpar hela vägen från idé till driftssättning,” säger Andrew Walker, affärsområdeschef Energiteknik.

Förvärvet finansieras helt med likvida medel från Atlas Copcos egna tillgångar, och är föremål för godkännande från myndigheter. 

Förvärvet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022.  

Den största delen av de förvärvade bolagen kommer att bli en del av divisionen Power and Flow inom Atlas Copcos affärsområde Energiteknik och en mindre del av de förvärvade bolagen kommer att bli en del av Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.