Atlas Copco förvärvar tysk tillverkare av industriella pumpar

21 feb 2022

Nacka, den 21 januari 2022: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva Pumpenfabrik Wangen GmbH. Det tyska bolaget tillverkar progressiva kavitetspumpar som används vid överföring av vätskor i framförallt sektorer som biogas och vattenrening. Bolaget tillverkar också excenterskruvpumpar som används inom livsmedels- och hygienindustrin.

Pumpenfabrik Wangen GmbH har sitt säte i Wangen, Tyskland och har 265 anställda. Under 2020 hade de intäkter på ungefär 466 MSEK (MEUR 46.4). Företaget har tillverkning i Tyskland, och ett globalt nätverk för service- och försäljning.

”Industriella pumpar är ett segment som vi identifierat som strategiskt rätt för Atlas Copco och Wangen Pumpen har ledande, differentierad teknologi och stark eftermarknad,” säger Andrew Walker, affärsområdeschef för Energiteknik. ”Wangen Pumpen är ett starkt varumärke och är kända för kvalitet i krävande industriella applikationer. Förvärvet kommer att skapa en solid grund för fortsatt tillväxt inom nya industriella pumpsegment. Industriella pumpar spelar en avgörande roll för att skapa hållbara lösningar inom många segment och bidrar till en hållbar framtid.” 

Förvärvet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022 och är föremål för godkännande av myndigheter.

Köpeskillingen offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten blir en del av divisionen Power and Flow inom Atlas Copcos affärsområdet Energiteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.