Fortsatt hög efterfrågan, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

25 jan 2022

Nacka, Sverige, den 25 januari 2022: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet och sammandraget för 2021 som offentliggjordes idag.

photo of Mats Rahmström

Mats Rahmström, VD och koncernchef

Jag är stolt över att kunna presentera ett mycket starkt fjärde kvartal och ett rekordresultat för helåret 2021,” säger Mats Rahmström.

Den totala orderingången för Atlas Copcos produkter och service ökade signifikant jämfört med föregående år. Orderingången för alla typer av kompressorer, vakuumpumpar och energiutrustning växte starkt. Solid ordertillväxt uppnåddes även för industriella monteringslösningar, visionsystem och Gruppens serviceverksamhet. Jämfört med föregående år uppnåddes god tillväxt i alla större regioner och i alla affärsområden.

Orderingången under det fjärde kvartalet växte till 33 525 MSEK (25 868), en organisk ökning om 26%. Intäkterna ökade till rekordhöga 29 533 MSEK (25 738), en organisk ökning om 12%. Rörelseresultatet ökade 16% till 6 248 MSEK (5 373), vilket motsvarar en marginal på 21.2% (20.9). Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 6 462 MSEK (5 402), vilket motsvarar en marginal om 21.9% (21.0). Avkastningen på sysselsatt kapital var 27% (23).

“Hela vår organisation har under året gjort sitt yttersta för att kontinuerligt anpassa sig till förändringar och hitta nya sätt att arbeta”, säger Mats Rahmström. “Den här anpassningsförmågan och kapaciteten att hitta nya och bättre sätt att göra saker på har verkligen gjort skillnad för våra kunder.”

När det gäller utsikterna på kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2021 på 7.60 kronor per aktie (7.30), att utbetalas i två delar, en extra utskiftning på 8.00 kronor per aktie genom automatiskt inlösenförfarande samt en 4:1 aktiesplit av ordinarie aktier.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.