Atlas Copco utser Sara Hägg Liljedal till kommunikationsdirektör

11 jan 2022

Nacka, den 11 januari 2022: Atlas Copco har utsett Sara Hägg Liljedal till kommunikationsdirektör och medlem i ledningsgruppen. Sara kommer att tillträda sin nya roll den första februari 2022.

Sara Liljedal, Chief Communications Officer

Sara Hägg Liljedal

Sara Hägg Liljedal började som presschef på Atlas Copco i februari 2018. Innan dess arbetade hon i ett flertal ledande positioner inom kommunikation, i såväl privat som offentlig sektor. 

”Jag är glad över att kunna välkomna Sara i rollen som ny kommunikationsdirektör,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Hon är en mycket uppskattad och engagerad kollega, med gedigen erfarenhet och kompetens. Jag ser fram emot att ha henne i teamet.”

Sara Hägg Liljedal är svensk medborgare, född 1980, och har en examen i journalistik och samhällsvetenskap från Stockholms Universitet.

Cecilia Sandberg som har varit utsedd till tillförordnad kommunikationsdirektör, utöver rollen som personaldirektör, kommer att återgå till sina ordinarie ansvarsområden.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.