Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2021

24 sep 2020

Stockholm den 24 september 2020: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2021.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Mikael Wiberg, Alecta

Javiera Ragnartz, SEB Investment Management AB

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2021 kl. 16.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.