Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Rapporteringsdatum för Atlas Copco

10 sep 2020

Stockholm den 10 september 2020: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information de datum som anges i pressreleasen. 

2021
27 april
Årsstämma och rapport för första kvartalet 2021
Tyst period börjar den
28 mars 2021

16 juli
Rapport för andra kvartalet 2021
Tyst period börjar den
16 juni 2021

21 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2021
Tyst period börjar
den 21 september 2021

2022
25 januari
Bokslutskommuniké 2021
Rapport för fjärde kvartalet 2021
Tyst period börjar
 den 26 december 2021

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.