Atlas Copco har ansökt om tvångsinlösen av aktier ägda av minoritetsägare i ISRA VISION AG

3 aug 2020

Nacka, Sverige, 3 augusti 2020: Atlas Copco har idag offentliggjort avsikten att konsolidera ISRA Vision i Atlas Copco-koncernen. I samband med detta har tvångsinlösen av minoritetsägarnas aktier begärts.

Det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet av den globala specialisten inom visionsystem offentliggjordes den 10 februari 2020. Betalning erlades 24 juni och Atlas Copco Germany Holding AG, den legala enhet som skapades för uppköpserbjudandet, kontrollerar 92.19% av aktierna i ISRA VISION.

Som ett nästa steg informerade Atlas Copco Germany Holding AG idag styrelsen för ISRA VISION AG om avsikten att konsolidera ISRA VISION i Atlas Copco Germany Holding AG. I samband med detta har tvångsinlösen av minoritetsägarnas aktier begärts. Minoritetsaktieägarna i ISRA VISION kommer att erhålla en adekvat kontantkompensation för inlösen av aktierna. 

I samband med konsolideringen kommer det nyligen skapade Atlas Copco Germany Holding AG att flytta sitt säte från Essen till Darmstadt och byta namn till ISRA VISION AG. Bolagsstyrningen och vilka som kommer att ingå i bolagsledningen och bolagsstyrelsen bestäms i enlighet med det ingångna förvärvsavtalet mellan Atlas Copco och ISRA Vision. Under konsolideringen kommer alla anställda att övergå till det nya ISRA Vision i enlighet med gällande lag.

ISRA VISION är en specialist inom visionsystem och har ledande teknologier för inspektion av ytor och 3D-visionsystem som används för robotautomation, kvalitetsinspektion och 3D-mätteknik. Bolaget verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation och har en global närvaro med verksamhet på mer än 25 platser och mer än 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland.

ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontoret fortsatt i Darmstadt och bli en ny division under affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.