Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 27 maj 2021

18 maj 2020

Stockholm den 18 maj 2020: Atlas Copco kommer att hålla sin nästa kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien, den 27 maj 2021.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och globala verksamheter. Denna gång anordnas dagen i Antwerpen, Belgien, som är centrum för Atlas Copcos kompressorverksamhet.

Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer samt andra medlemmar av koncern- och affärsområdesledning.

Programmet börjar på morgonen och avslutas omkring kl. 17.00 lokal tid. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras före kapitalmarknadsdagen.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.