Sabine Neuss lämnar Atlas Copco AB:s styrelse

18 maj 2020

Stockholm den 18 maj 2020: Sabine Neuss, som har varit styrelseledamot sedan april 2016, har idag meddelat Atlas Copco att hon lämnar styrelsen från och med idag.

“Vi beklagar Sabines beslut”, säger Hans Stråberg styrelseordförande i Atlas Copco AB.

Sabine har genom sina erfarenheter från globala verksamheter bidragit till styrelsens arbete. Hon har också bidragit genom sina insikter från den tyska marknaden som är väldigt betydelsefull för Atlas Copco.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Great ideas accelerate innovation. At Atlas Copco we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Atlas Copco is based in Stockholm, Sweden with customers in more than 180 countries and about 37 000 employees. Revenues of BSEK 104/BEUR 10 in 2019.