Den förlängda acceptfristen avslutas: Erbjudandet har accepterats för totalt 17 205 199 aktier, motsvarande 78.51% av ISRA VISION

5 maj 2020

Stockholm den 5 maj 2020: Den förlängda acceptfristen för uppköpserbjudandet i ISRA VISION löpte ut den 29 april. ISRA VISIONs aktieägare har accepterat erbjudandet för totalt 17 205 199  aktier vilket motsvarar 78.51% av ISRA VISIONs aktiekapital.

Med en acceptansnivå på 78.51% och det direkta aktieinnehavet om 13.68% kommer Atlas Copco att inneha totalt 92.19% av aktierna i ISRA VISION när uppköpserbjudandet slutförts.  

Vi är nöjda över att ha fått ett så starkt stöd för vårt uppköpserbjudande”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef Industriteknik. ”Vi är djupt engagerade i bolagets långsiktiga tillväxt och ser fram emot partnerskapet med ISRA VISION, samt att göra deras starka varumärke och teknologiska expertis till en del av koncernen”.

Uppköpserbjudandet är fortsatt beroende av Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Alla övriga villkor för erbjudandet har uppfyllts.

Erbjudandehandlingen och ytterligare information finns tillgänglig på www.technology-offer.com

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut. 

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG. De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare bestämmelser om erbjudandet, anges i erbjudandehandlingen som är publicerad på www.technology-offer.com. Investerare och innehavare av aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet eftersom de innehåller viktig information.