Ordernivån fortsatt hög före nedgången orsakad av COVID-19

23 apr 2020

Stockholm, den 23 april 2020: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det första kvartalet 2020 som offentliggjordes idag. Den globala covid-19-pandemin påverkade allt mer under kvartalet och orderingången för de flesta typer av utrustning minskade.

Vi är hjälpta av att vi är ett globalt, diversifierat bolag närvarande i nästan alla industrier. Men vi är på inget sätt immuna mot den ekonomiska påverkan den här krisen kan leda till”, säger Mats Rahmström. ”Det är en svår tid och vår verksamhet har påverkats allt mer under kvartalet. Att hålla igång vår produktion och övrig verksamhet där vi kan och där det är tillåtet är det sätt vi bäst ser att vi kan stötta våra anställda, våra kunder, våra leverantör och samhällskritiska funktioner.”

Orderutvecklingen för vakuumutrustning var stark under kvartalet vilket återspeglar flera globala trender inom digitalisering. Våra övriga affärsområden. Kompressorteknik, Industriteknik och Energiteknik påverkades alla, i variende grad, negativt av den ekonomiska utvecklingen under kvartalet.

Orderingången under det första kvartalet växte till 28 039 (26 812) MSEK, en organisk minskning med 2%. Intäkterna nådde 25 098 (24 181) MSEK, en organisk minskning med 3%. Det rapporterade rörelseresultatet ökade 2% till 5 124 (5 048) MSEK. Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 3% till 5 099 (5 262) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 20.3% (21.8). Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (33).

Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner.

Vi planerar för olika scenarier och har handlingsplaner för var och ett av dem. Vi sätter våra anställdas säkerhet främst i allt vi gör. Vi fortsätter att prioritera investeringar i strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt och i digitala lösningar för service och försäljning för att säkerställa våra kunders och affärspartners framgång”, säger Mats Rahmström.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.