Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Uppdaterad information inför årsstämman i Atlas Copco AB - ny lokal och möjlighet att poströsta

9 apr 2020

Stockholm den 9 april 2020: Som tidigare meddelats kommer Atlas Copcos årsstämma att genomföras den 23 april 2020. Ny lokal är Filmstaden Sickla. Vi erbjuder aktieägare möjlighet att poströsta. Sedan tidigare finns möjlighet för aktieägare att utse ombud.

Atlas Copcos årsstämma har bytt lokal och kommer att hållas i Filmstaden Sickla, Sickla köpkvarter, Marcusplatsen 19, Nacka. Stämman börjar kl 16.00 den 23 april 2020. Observera att tiden för inregistrering ändrats till kl 15.30.

Vi uppmanar alla aktieägare att avge sin röst vid årets årstämma genom att poströsta eller utnyttja den fullmaktsmöjlighet som Euroclear erbjuder. Ett formulär för poströstning finns på Atlas Copcos hemsida. Euroclears fullmaktsformulär finns tillgängligt sedan tidigare (www.atlascopcogroup.com/arsstamma).

Under rådande omständigheter ber vi att få påminna om att ingen servering kommer att ske i samband med årets stämma och att VD:s anförande kommer att vara mycket kort.

Vi påminner också om att allmänna sammankomster om fler än 50 personer inte är tillåtna. Kommer fler personer kan vi behöva skjuta upp årsstämman.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK.