Begränsningar i produktionen i Antwerpen, Belgien

20 mar 2020

Stockholm den 20 mars 2020: Med anledning av nya regler från de belgiska myndigheterna påverkas Atlas Copcos produktion i Antwerpen i Belgien. En stor del av slutmonteringen stoppas tillfälligt medan produktionen av kompressorelement och distributionscentret fortsätter att vara igång. Totalt kommer 900 av 1400 anställda att bli tillfälligt arbetslösa från och med den 23 mars till den 2 april.

Airpower i Belgien är Atlas Copcos största produktionsenhet och tillverkar huvudsakligen industriella och portabla kompressorer.

Minst hälften av de anställda i distributionscentret och i produktionen av kompressorelement kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa tillgången av reservdelar och kompressorer för sjukhus och andra kritiska verksamheter till exempel vattenreningsverk, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin.

Efter att de belgiska myndigheterna annonserade nya krav för företag den 17 mars har Atlas Copco infört en rad åtgärder med fokus på hygien och säkerhet. Bland annat ett nytt sätt att arbeta för att säkerställa avstånd mellan människor. Trots detta, har Atlas Copco i dialog med fackföreningarna beslutat att tillfälligt begränsa produktionen.

Begränsningarna kommer att träda i kraft måndag den 23 mars och vara fram till den 2 april.

Atlas Copco följer noga effekterna av Coronaviruset, både på kort och på lång sikt. För närvarande är alla övriga större produktionsanläggningar i gång.

 

För mer information, kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK.