Två nya styrelseledamöter föreslagna till Atlas Copco AB

17 mar 2020

Stockholm den 17 mars 2020: Atlas Copcos valberedning föreslår Anna Ohlsson-Leijon och Gordon Riske som nya medlemmar i styrelsen för Atlas Copco AB från och med den 23 april.

Förslaget inkluderar omval av styrelsemedlemmarna Hans Stråberg (ordförande), Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Mats Rahmström, Peter Wallenberg Jr. och Sabine Neuβ. Anders Ullberg och Gunilla Berg avgår ur styrelsen. Anna Ohlsson-Leijon, född 1968, är svensk medborgare och civilekonom från Linköpings universitet. Hon är för närvarande chef för Affärsområdet Europa och Executive Vice President, AB Electrolux. Hon har tidigare varit Ekonomi- och finansdirektör (CFO) för AB Electrolux samt haft andra ledande befattningar inom Electrolux, bland annat CFO för Vitvaror EMEA och chef för avdelningen Corporate Control & Services. Innan hon började på Electrolux var hon Ekonomidirektör för Kimoda och arbetade på olika befattningar inom PricewaterhouseCoopers. Gordon Riske. född 1957, har varit verkställande direktör för KION-koncernen sedan 2008. Han har tre decenniers erfarenhet från koncernledningsarbete i välkända ingenjörsbolag. Tidigare var Gordon Riske VD för både Deutz AG, Tyskland och för KUKA Roboter GmbH, Tyskland. Han är född i USA och har studerat elektroteknik vid Lawrence Institute of Technology in Southfield i Michigan, USA. Han har en BBA från Oekreal School of Business i Zürich, Schweiz och en MBA från GSBA, Zürich. Han sitter i styrelsen för den icke-vinstdrivande stiftelsen Hertie-Stiftung gGmbH i Frankfurt, Tyskland samt Weichai Power Co., Ltd., i Weifang i Kina. Aktieägare kommer rösta på valberedningens förslag på Atlas Copcos Årsstämma, som kommer att hållas den 23 april 2020 i Aula Medica, Solna.

För mer information kontakta:

valberedningen på [email protected] Alternativt, kontakta: Sara Liljedal, Presschef 08 743 8060 eller 072 144 1038 [email protected]

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK