Atlas Copco publicerar årsredovisning för 2019

6 mar 2020

Stockholm den 6 mars, 2020: Atlas Copco har idag publicerat årsredovisningen för 2019.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/ Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 8.30.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK.