Tillväxt och solid marginal avslutar ett rekordår

28 jan 2020

Stockholm, den 28 januari 2020: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet och sammandraget för 2019 som offentliggjordes idag. 2019 nådde orderingång, intäkter och rörelseresultat rekordnivåer.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Under det fjärde kvartalet 2019 steg ordervolymerna för stora industriella kompressorer, medan orderingången för mindre stationära och portabla kompressorer minskade. Efterfrågan på utrustning till fordonsindustrin minskade märkbart. Jämfört med samma period föregående år ökade försäljningen av vakuumutrustning kraftigt. Serviceverksamheten, samt den specialiserade uthyrningsverksamheten, fortsatte att växa. “Det var en försvagad aktivitetsnivå på de flesta slutmarknader under det sista kvartalet”, säger Mats Rahmström. “Trots detta ökade orderingången, och intäkterna var rekordhöga. Vi fokuserar på möjligheterna vi ser framöver trots att vi säkert även kommer att möta motgångar”. Orderingången under det fjärde kvartalet ökade till 25 625 MSEK (23 743), en organisk ökning om 1%. Intäkterna uppgick till 27 319 MSEK (25 321), en organisk ökning om 1%. Det rapporterade rörelseresultatet minskade 1% till 5 627 MSEK (5 661) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 (22,4). Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet 7% till 5 913 MSEK (5 549), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,6% (21,9). Avkastningen på sysselsatt kapital var fortsatt stark och uppgick till 30% (33). Styrelsen föreslår en utdelning på 7.00 per aktie (6.30), att utbetalas i två delar. “Atlas Copco har finansiell styrka nog för att kunna fokusera på den framtidsposition vi strävar efter att nå och att investera i den innovation som kommer att behövas för att ta oss dit. Vår långsiktiga framgång skapar vi genom talang, samarbete och ihärdighet. Det är många små saker som bidrar till helheten”, säger Mats Rahmström. När det gäller utsikterna på kort sikt förväntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service vara något lägre än nivån i fjärde kvartalet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.