Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2019

15 jul 2019

Orderingång och intäkter växte med fortsatt hög lönsamhet

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges


  • Orderingången ökade 6% till MSEK 26 565 (25 120), en organisk ökning med 2%

  • Intäkterna var MSEK 25 580 (24 461), en organisk ökning med 1%

  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 2% till MSEK 5 622 (5 485), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (22.4)

  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 379 (5 430), vilket motsvarar en marginal på 21.0% (22.2)

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 315 (5 229)

  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.36 (3.21)

  • Operativt kassaflöde på MSEK 2 369 (cirka 3 200)

  • Avkastning på sysselsatt kapital var 33% (31)Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 25 april 2019):

Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.