Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2019

15 jul 2019

Orderingång och intäkter växte med fortsatt hög lönsamhet

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

  • Orderingången ökade 6% till MSEK 26 565 (25 120), en organisk ökning med 2%
  • Intäkterna var MSEK 25 580 (24 461), en organisk ökning med 1%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 2% till MSEK 5 622 (5 485), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (22.4)
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 379 (5 430), vilket motsvarar en marginal på 21.0% (22.2)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 315 (5 229)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.36 (3.21)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 2 369 (cirka 3 200)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 33% (31)
Marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 25 april 2019): Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 12.00. Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.