Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

25 apr 2019

Stark orderingång, trots blandad efterfrågan från slutmarknader

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

  • Orderingången ökade 8% till MSEK 26 812 (24 829), en organisk ökning på 1%
  • Intäkterna var MSEK 24 181 (21 906), en organisk ökning på 4%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 10% till MSEK 5 262 (4 779), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.8)
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 048 (4 833) vilket motsvarar en marginal på 20.9% (22.1)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 907 (4 513)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.05 (2.75)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 2 529 (cirka 2 400)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 33% (29) Marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. "Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2019): Kundefterfrågan förväntas vara något lägre än nuvarande nivå."

För mer information kontakta:

  • Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 08 743 9597 eller 076 899 9597 [email protected]
  • Sara Liljedal, Presschef 08 743 8060 eller 072 144 1038 [email protected] "Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 11.00."

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.