Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

25 apr 2019

Stark orderingång, trots blandad efterfrågan från slutmarknader

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges


 • Orderingången ökade 8% till MSEK 26 812 (24 829), en organisk ökning på 1%
 • Intäkterna var MSEK 24 181 (21 906), en organisk ökning på 4%
 • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, ökade 10% till MSEK 5 262 (4 779), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.8)
 • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 048 (4 833) vilket motsvarar en marginal på 20.9% (22.1)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 907 (4 513)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.05 (2.75)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 2 529 (cirka 2 400)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 33% (29)

  Marknadsutsikter på kort sikt

  Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

  "Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2019): Kundefterfrågan förväntas vara något lägre än nuvarande nivå."

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.