Stark orderingång, trots blandad efterfrågan från slutmarknader

25 apr 2019

Stockholm, den 25 april 2019: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco kommenterar resultatet för det första kvartalet som offentliggjordes idag. ”Jag är nöjd över att kunna presentera en stark inledning på året med rekordhög orderingång”.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Orderingången i kvartalet var bättre än förväntat, främst på grund av stark orderingång för stora industriella kompressorer och gas- och processkompressorer, några viktiga order från halvledar- och platta bildskärmsindustrin, samt stora order för energiutrustning från uthyrningskunder. Efterfrågan i övriga delar av koncernen var mer i linje med förväntningarna, det vill säga oförändrade eller något ner. "Vår serviceverksamhet fortsatte att växa och säkerställer att våra kunder får maximal utdelning på sina investeringar", säger Mats Rahmström. "Vår verksamhet är väldiversifierad, både geografiskt och sett till olika industrier, vilket gör oss flexibla och motståndskraftiga". Orderingången under det första kvartalet ökade till 26 812 MSEK (24 829), en organisk ökning på 1%. Intäkterna uppgick till 24 181 MSEK (21 906), en organisk ökning på 4%. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet 10% till 5 262 MSEK (4 779), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,8% (21.8). Avkastning på sysselsatt kapital var 33% (29). I närtid förväntas efterfrågan på koncernens produkter och service ligga kvar på nuvarande nivå. "Jag är fast besluten att säkerställa att vi fortsätter att utveckla världsledande produkter och servicelösningar som hjälper våra kunder att bli framgångsrika trots de utmaningar en ständigt föränderlig värld medför", säger Mats Rahmström. "Vår decentraliserade affärsmodell ger oss flexibiliteten och hastigheten som krävs. Jag är väldigt stolt över våra medarbetare och deras hängivenhet att alltid hitta ett bättre sätt. På så sätt ökar vi värdet vi ger våra kunder".

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.