Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 26 november 2019

11 apr 2019

Stockholm den 11 april 2019: Atlas Copco kommer att hålla sin årliga kapitalmarknadsdag i, och i närheten av Brighton, Storbritannien, den 26 november 2019.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-koncernens strategi, utveckling och globala verksamheter. I år anordnas dagen i Brighton och Burgess Hill som är centrum för Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare inblick i affärsområdets aktiviteter, samt en uppdatering kring strategi och nyckelaktiviteter inom affärsområdet Kompressorteknik. Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer samt andra medlemmar av koncern- och affärsområdesledning. Programmet börjar på morgonen och avslutas omkring kl. 17.00 lokal tid. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras före kapitalmarknadsdagen.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.