Dom från EU-domstolen med anledning av EU-kommissionens beslut om belgiska skatteöverenskommelser

14 feb 2019

Stockholm, Sverige, 14 Februari, 2019: Idag ogiltigförklarade EU-domstolen EU-kommissionens beslut från den 11 januari 2016 att “skatt på övervinster” som beviljats multinationella bolag ska betraktas som olagligt statsstöd.

Beslutet från 2016, som Atlas Copco överklagade, avsåg åren 2010-2015. Som kommunicerats tidigare har Atlas Copco betalat beloppet som täckte de potentiella kraven, totalt MSEK 2 952 till den belgiska staten för att undvika räntekostnader. Kommissionen kan inom cirka två månader överklaga beslutet. “Vi välkomnar beslutet”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, “Vi kommer nu att avvakta EU-kommissionens nästa steg”.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 17:15. Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.