Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2018

28 jan 2019

Rekordårhöga intäkter och resultat avslutar ett rekordår    Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

  • Orderingången ökade 6% till MSEK 23 743 (22 459), en organisk ökning om 1%
  • Rekordhöga intäkterna om MSEK 25 321 (22 645), en organisk ökning om 7%
  • Rörelseresultat ökade 17% till MSEK 5 661 (4 859), vilket motsvarar en marginal på 22.4% (21.5)
  • Justerat för jämförelsestörande poster, var rörelsemarginalen 21.9% (22.2)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 934 (4 551)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 4.29 (2.61)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 4 970 (cirka 4 000 för kvarvarande verksamhet)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 per aktie (cirka 5.20 för kvarvarande verksamhet) som kommer att utbetalas i två delar

Marknadsutsikter på kort sikt

Kundefterfrågan förväntas vara något lägre än nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 19 oktober 2018): Kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.