Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2018

28 jan 2019

Rekordårhöga intäkter och resultat avslutar ett rekordår   
Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges


  • Orderingången ökade 6% till MSEK 23 743 (22 459), en organisk ökning om 1%

  • Rekordhöga intäkterna om MSEK 25 321 (22 645), en organisk ökning om 7%

  • Rörelseresultat ökade 17% till MSEK 5 661 (4 859), vilket motsvarar en marginal på 22.4% (21.5)

  • Justerat för jämförelsestörande poster, var rörelsemarginalen 21.9% (22.2)

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 934 (4 551)

  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 4.29 (2.61)

  • Operativt kassaflöde på MSEK 4 970 (cirka 4 000 för kvarvarande verksamhet)

  • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 per aktie (cirka 5.20 för kvarvarande verksamhet) som kommer att utbetalas i två delar

Marknadsutsikter på kort sikt

Kundefterfrågan förväntas vara något lägre än nuvarande nivå.
Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 19 oktober 2018):
Kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.