“Rekordhöga intäkter och resultat avslutar ett rekordår”

28 jan 2019

Stockholm, den 28 januari 2019: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet som offentliggjordes idag. ”Jag är väldigt stolt över hur vi presterat under kvartalet och att vi kan summera helåret 2018 som ett år då både intäkter, orderingång och vinst nådde rekordnivåer.”

Efterfrågan låg på i stort sett oförändrad nivå jämfört med samma kvartal föregående år. Serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden samtidigt som efterfrågan på utrustning varierade mellan affärsområdena. ”Serviceverksamheten fortsätter att öka i betydelse. Genom våra servicelösningar skapar vi en närhet till våra kunder och en djupare förståelse för hur vi kan hjälpa dem att långsiktigt öka sin produktivitet på ett hållbart sätt”, säger Mats Rahmström. ”Vad gäller vår utrustning ökade ordervolymerna inom de flesta områden. Om vi blickar framåt ser vi en något minskad efterfrågan jämfört med nuvarande nivå”. Orderingången under det fjärde kvartalet ökade till 23 743 MSEK (22 459), en organisk ökning om 1%. Intäkterna uppgick till 25 321 MSEK (22 645), en organisk ökning om 7%. Rörelsevinsten ökade till 5 661 MSEK (4 859), en ökning om 17%. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 21,9% (22,2). ”Vi utmanar ständigt oss själva för att förbättra våra produkter och processer så att det vi erbjuder våra kunder skapar verkligt värde. Under kvartalet har samtliga affärsområden introducerat produkter och lösningar som levererar värde genom att säkerställa kvalité och driftssäkerhet, minska energiåtgång och maximera effektivitet.” säger Mats Rahmström. ”Varaktiga resultat skapas av handlingskraftiga och engagerade team. Det är så vi får idéer för framtidens industri att bli till smarta, innovativa lösningar. Vi kommer att utmana och stötta vår organisation för att utöka våra satsningar på forskning och utveckling. Förstärkt innovationskraft kommer att påskynda utvecklingen och driva organisk tillväxt”.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.