Atlas Copcos rapport för första kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 25 april

9 apr 2018

Stockholm den 9 april 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för första kvartalet onsdagen den 25 april cirka kl. 08.30. En telefonkonferens hålls kl. 11.00.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Per Lindberg, VD och koncernchef för Epiroc kommer också att delta. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Besök vår hemsida http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för presentationsmaterial. Telefonnumret till konferensen är: 08 506 395 49 Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida efter telefonkonferensen. På Atlas Copcos årsstämma den 24 april 2018 kommer beslut att tas huruvida Epiroc ska delas ut till Atlas Copcos aktieägare för att sedan börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Givet att aktieägarna godkänner förslaget, kommer Atlas Copco under första kvartalet 2018 att rapportera Epiroc som avvecklad verksamhet. Välkomna. Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.