Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

“Rekord för ordervolym, intäkter och rörelseresultat” - Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos resultat för andra kvartalet 2018

20 jul 2018

Stockholm, den 20 juli 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag rekordhög ordervolym, rekordhöga intäkter och ett rekordhögt rörelseresultat. Efterfrågan från de flesta kundsegmenten förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

”Det är ännu ett kvartal som visar på vår förmåga att leverera starka resultat”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Det är glädjande att se att medarbetarnas hårda arbete resulterade i ett rekordresultat där samtliga affärsområden uppnådde god organisk ordertillväxt i samtliga huvudregioner”. Orderingången under andra kvartalet ökade 13% till 25 120 MSEK (22 286), en organisk tillväxt om 10%. Intäkterna ökade till 24 461 MSEK (21 397), en organisk ökning om 11%. Rörelsemarginalen var 22,2% (21,5). Bland de innovativa produkter som lanserats under kvartalet finns bland annat en oljefri skruvkompressor som sparar upp till 35% energi jämfört med liknande produkter, en ny serie torrvakuumpumpar med utmärkt kapacitet att hantera föroreningar, en testbänk med ny teknologi för att simulera monteringsförband för bästa möjliga testning av moment- och vinkelnoggrannhet samt en lätt och effektiv mobil kompressor kombinerad med en generator som minimerar mängden utrustning som behövs på plats hos kund. "Vi kommer att fortsätta att fokusera på innovation och att skapa ännu bättre produkter och mer effektiva servicelösningar. Vi drivs av att säkerställa att våra kunders verksamhet växer och att de är framgångsrika", säger Mats Rahmström.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.