Atlas Copcos rapport för andra kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 20 juli

6 jul 2018

Stockholm den 6 juli 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet fredagen den 20 juli cirka kl. 12.00. En telefonkonferens hålls kl. 15.00.

Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström och Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Besök vår hemsida http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för presentationsmaterial. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 427 00 Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida efter telefonkonferensen. Välkomna. Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.