Slutförande av förändring av antalet aktier och röster i Atlas Copco AB

29 jun 2018

Stockholm den 29 juni 2018: Under juni månad 2018 minskade antalet utestående aktier i Atlas Copco AB till 1 229 613 104 från 2 459 226 208 och antalet röster till 878 415 996,8 från 1 756 831 993,6. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit 2:1 med inlösen som beslutades av årsstämman den 24 april 2018 och som nu genomförts.

Efter genomförd inlösen av aktier är antalet A-aktier 839 394 096 och B-aktier 390 219 008. De aktier som tillkom genom aktiespliten handlades på Nasdaq Stockholm mellan den 14 maj och den 1 juni 2018, och inlöstes enligt stämmans beslut automatiskt av bolaget för 8 kronor per aktie. Inlösenlikviden erlades den 11 juni 2018. Antalet aktier och röster i Atlas Copco AB är nu 1 229 613 104 aktier och 878 415 996,8 röster.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 8:30 CEST. Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.