Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Atlas Copco AB

31 maj 2018

Stockholm den 31 maj 2018: Under maj månad 2018 ökade antalet utestående aktier i Atlas Copco AB från 1 229 613 104 till 2 459 226 208 och antalet röster från 878 415 996,80 till 1 756 831 993,60. Förändringen är ett resultat av den aktiesplit 2:1 som beslutades av årsstämman den 24 april 2018 och är tillfällig eftersom samma stämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Efter genomförd uppdelning av aktier är antalet A-aktier 1 678 788 192 och B-aktier 780 438 016, av vilka hälften tillkommit genom aktiespliten. De aktier som tillkommit genom uppdelningen ska enligt stämmans beslut automatiskt inlösas av bolaget för 8 kronor per aktie. Handel i inlösenaktierna inleddes på Nasdaq Stockholm den 14 maj 2018 och beräknas pågå till och med den 1 juni 2018. Avstämningsdag för att erhålla inlösenlikvid är den 5 juni 2018 och inlösenlikviden beräknas erläggas den 11 juni 2018. Antalet aktier och röster i Atlas Copco AB är nu 229 613 104 aktier och 878 415 996,8 röster.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 8:30 CEST. Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.