Utdelning och notering av Epiroc AB

17 maj 2018

Stockholm den 17 maj 2018: Den 24 april 2018 beslutade årsstämman i Atlas Copco AB att dela ut samtliga aktier i det helägda bolaget Epiroc AB till aktieägarna i Atlas Copco AB. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 14 juni 2018, och första dag för handel i Epiroc AB beräknas bli den 18 juni 2018.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Epirocs A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, innefattande bland annat Finansinspektionens godkännande av prospektet. Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Epiroc AB kommer att delas ut till aktieägarna i Atlas Copco AB enligt förhållandet 1:1. En aktie i Atlas Copco AB medför rätt till en aktie i Epiroc AB. Innehavare av en aktie av serie A i Atlas Copco AB kommer att erhålla en aktie av serie A i Epiroc AB och innehavare av en aktie av serie B i Atlas Copco AB kommer att erhålla en aktie av serie B i Epiroc AB. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Atlas Copco AB på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Epiroc AB. Sista dag för handel i Atlas Copcos aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Epiroc är den 12 juni 2018. Från och med den 13 juni 2018 kommer Atlas Copcos aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Epiroc. Första dag för handel i Epiroc beräknas bli den 18 juni 2018. Epirocs A-aktier kommer att handlas under kortnamnet EPI A med ISIN-kod SE0011166933 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet EPI B med ISIN-kod SE0011166941. Prospekt för upptagande till handel av aktier i Epiroc beräknas offentliggöras den 25 maj 2018. Prospektet kommer att finnas tillgängligt via Atlas Copco's och Epiroc's hemsidor.

Preliminär tidplan:

  • 25 maj 2018: Prospektet görs tillgängligt
  • 12 juni 2018: Sista dag för handel i Atlas Copcos aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Epiroc
  • 13 juni 2018: Atlas Copco handlas utan rätt att erhålla aktier i Epiroc
  • 14 juni 2018: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Epiroc
  • 18 juni 2018: Första dag för handel i Epiroc

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.