Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2018

4 maj 2018

Stockholm den 4 maj 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 15 november 2018 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamheter. Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer och övriga medlemmar ur koncernledningen. Programmet börjar på morgonen och avslutas senast kl. 17.00. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.