Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos resultat för första kvartalet 2018

25 apr 2018

Stockholm den 25 april 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en rekordstor ordertillväxt och stark resultatutveckling. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen att kvarstå på nuvarande höga nivå.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Epiroc AB rapporteras som avslutad verksamhet. Igår beslutade årsstämman att dela ut dotterbolaget till Atlas Copcos aktieägare och notera det på Stockholmsbörsen Nasdaq. “Vi har haft en mycket stark inledning på året”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Framöver kommer Atlas Copco att ha ett ännu starkare fokus på industriella kunder och på att skapa värde genom innovativa produkter och service. Vi är ett bolag som alltid omfamnat förändring för att bli ännu bättre”. Orderingången för Atlas Copco-gruppen ökade med 6% till MSEK 24 829 (23 325), en organisk ökning om 9%. Intäkterna ökade med 6% till MSEK 21 906 (20 578), en organisk ökning om 9%. Rörelsemarginalen ökade till 22% (21) trots negativa valutaeffekter. Ordertillväxtern var god både för utrustning och service trots de höga jämförelsesiffrorna för det första kvartalet förra året. ”Kundaktiviteten var hög och genomslaget för våra nya produkter och vårt servicerbjudande var starkt,” säger Mats Rahmström. Dotterbolaget Epiroc visade en stark organisk ordertillväxt och en stabil lönsamhet under kvartalet. Bland de innovativa produkter som Atlas Copco-gruppen lanserat under kvartalet finns en torkare för marknaden inom medicinsk gas som erbjuder låga kostnader och hjälper kunderna att minska kostsamma luftbortfall, ett vakuumpumpsystem med en innovativ klodesign och justerbar hastighet, en TwinPower-generator med ökad flexibilitet och mindre energiåtgång samt ett nytt batteridrivet åtdragningsverktyg. Under kvartalet förvärvade Atlas Copco Location Thermique Service SAS, ett franskt företag som hyr ut ångpannor och Walker Filtration Ltd, ett brittiskt företag som tillverkar utrustning för behandling av tryckluft, gas och vakuum och tillgångarna i Klingel Joining Technologies, ett tyskt bolag specialiserat på flytborrning. Atlas Copco slutförde också under kvartalet avyttringen av betong- och kompakteringsverksamheten till Husqvarna.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.