Atlas Copco utnyttjar mandat för återköp och försäljning av aktier

25 apr 2018

Stockholm den 25 april 2018: Styrelsen för Atlas Copco AB har idag beslutat att utnyttja de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma. 

Mandaten avser: 1) Förvärv av maximalt 3 300 000 serie A aktier, varav som mest 2 300 000 kan komma att överlåtas till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2018. 2) Förvärv av maximalt 70 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. 3) Försäljning av maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 4) Försäljning av maximalt 6 200 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2013, 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.